Opheffing HSV Buitenpost

Woensdag, 4 juli 2018

Opheffing & Lidmaatschap HSV Buitenpost e.o.,

Opheffing:
Zoals u wellicht al weet heeft het bestuur van de vereniging op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2018 toestemming van de leden gekregen op de opheffingsprocedure volgens de statuten in gang te zetten omdat er geen opvolgers voor 4 (op korte termijn) aftredende bestuursleden beschikbaar waren. Hiervoor is op 24 april een eerste buitengewone ledenvergadering georganiseerd maar het aantal aanwezigen (14) was te klein om een geldig besluit te kunnen nemen (10% van het aantal leden vereist, i.e. ongeveer 20 man). Daarom is op 19 juni een tweede buitengewone ALV georganiseerd. De 10 aanwezigen waren unaniem voor het besluit tot opheffing omdat er geen alternatieven waren. Hiermee werd aan het vereiste criterium voor het nemen van een geldig besluit voldaan (een twee derde meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen).

Lidmaatschap:
Het is de bedoeling dat, tenzij iemand nadrukkelijk aangeeft dat hij/zij dit niet wil, de leden van HSV Buitenpost e.o. automatisch worden overgeschreven naar "De Rietvoorn" in Kootstertille. De "Rietvoorn" heeft een vergelijkbare contributie, regelt de ledenadministratie ook via Sportvisserij Nederland en publiceert ook in Fisk&Wetter. Met andere woorden u hoeft niets te doen en er veranderd verder ook niets. Er staat alleen een andere vereniging op uw vispas. Als u niet wenst te worden overgeschreven naar "De Rietvoorn" verzoeken wij u uw lidmaatschap van HSV Buitenpost e.o. zsm, in ieder geval voor 1 oktober 2018 schriftelijk/per e-mail op te zeggen. U moet vervolgens zelf een andere vereniging kiezen om in 2019 weer een vispas te kunnen ontvangen. Als u voor 1 oktober niet reageert op deze e-mail/brief nemen wij aan dat u daarmee stilzwijgend toestemming verleent voor automatische overschrijving naar "De Rietvoorn". U zult vervolgens in 2019 via "De Rietvoorn" ook uw vispas ontvangen.

Het lopende visseizoen zal verder normaal worden afgewerkt met o.a. in november nog een roofvisdag. Het is de bedoeling in het voorjaar van 2019 nog een "feestavond" te organiseren waar o.a. de prijzen van het visseizoen 2018 zullen worden uitgereikt. Ook de financiele zaken zullen daar worden afgehandeld. De intentie is om het restant van het eigen vermogen te besteden aan het verbeteren van de visstand/visserijmogelijkheden in de vijvers in het Molenerf te Buitenpost, in overleg met de gemeente Achtkarspelen en Sportvisserij Fryslân.

Het bestuur van HSV Buitenpost e.o.