Buitengewone algemene ledenvergadering op 24-4-2018 i.v.m. het opheffen van de vereniging

Donderdag, 12 april 2018

Buitengewone Algemene ledenvergadering HSV Buitenpost e.o i.v.m. het opheffen van de vereniging (Zie toelichting)


Deze buitengewone algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 24 april 2018 in de kantine van sporthal "De Houtmoune" te Buitenpost. Aanvang 19:30 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Toelichting
3. Vaststellen verslag van de algemene ledenvergadering van 13-3-2018
4. Verzoek toestemming tot het opheffen van HSV Buitenpost e.o. per 31-1-2018
5. Sluiting

*) Exemplaren van het verslag van de ALV van 13 maart 2018 worden aan het begin van de vergadering uitgereikt. Belangstellenden kunnen eventueel ook een exemplaar ophalen bij de secretaris gedurende een week voor de vergadering.

Toelichting: Op de ALV van 2018 is duidelijk geworden dat er geen 4 nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn om het voortbestaan van HSV Buitenpost e.o. te garanderen. Dit na herhaaldelijke oproepen op eerdere ALV's en in de laatste nieuwsbrief. Na deze constatering is het voorstel van het bestuur om daarom de opheffingsprocedure (volgens de statuten) in gang te zetten op de ALV van 13 maart aangenomen.